Mucitler ve Ekoloji Atölyesi

    Dikkat etme, Soru sorma, merak, gözlem, araştırma inceleme ve keşfetme etkinlikleri gerçekleştirilir. Yaşam gerçeklerini tanırken çevre farkındalığı oluşturulur. Doğada bitki ve hayvan yaşam döngülerini tanırken, ekolojik yaşamda bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirilir. 

Görseller