Spor, Müzik, Drama Atölyesi

   Fiziksel, motor, bilişsel, ve sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerini destekleyici spor ve ritm etkinlikleri, Olimpik Spor branşlarını tanıma, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, Erken spor beceri keşfi ve bireysel yetenek geliştirme atölye çalışmaları,

   Yüzme, Jimnastik ve Tenis branşlarında; Temel jimnastik, beden-zihin-nefes üçlüsü, esneklik ve koordinasyon geliştirme etkinlikleri, Okçuluk, Binicilik, Atıcılık ve Güreş gibi ata sporlarını tanıma ve öğrenme etkinlikleri,

    Alman besteci ve eğitimci Carl Orff’un, Orff Schulwerk yaklaşımı ile dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğini sağlayacak yaşam ritimlerini ve Türk müziği erken tanıma atölye etkinlikleri uzman öğretmenlerimiz tarafından planlı ve programlı bir sistemle uygulanmaktadır.

       Gülnihal kidZEP Anaokulu'nda;

                                                                       branşlarında eğitimler verilmektedir.