EĞİTİM-ÖĞRETİM

  GÜLNİHAL İlkokulunda; Yapılandırıcı öğretim sistemleriyle öğrenmeyi öğreten, kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, öğrencilerin üretkenliklerini ortaya çıkaran, bireysel yeteneklerini geliştiren proje tabanlı modern öğretim yöntemleri uygulanır. Eğitim öğretim; Dinamik bir yapıya sahip olan GÜLNİHAL kidZEP modeli ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve farkındalıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

  GÜLNİHAL İlkokulu öğrencileri; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, süreç yöneten risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, özgüveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler. Anadil Türkçe Öğretimine özel önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları kültür  sunum etkinlikleri ile desteklenir.

   İlkokulda uygulanan kidZEP eğitim modeli ile Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce gibi akademik derslerin ön hazırlığı zihinsel yapılandırmalarla erken yaşlarda oluşturulur. Bu derslerde müfredat ile farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma uygulanarak öğrencilerin öğrenme hızları artırılır. Öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrenme yetilerini laboratuvarlarımızda ve KİDZEP atölye çalışmalarımızda sistemli olarak geliştirirler. Müzik, görsel sanatlar ve spor alanlarında bireysel beceri ve yetenekleri keşfedilen öğrenciler grup çalışmaları ile özgün içerikli bilimsel ve sosyal tamamlayıcı öğrenme ortamına kavuşurlar.