EĞİTİM-ÖĞRETİM

  Gülnihal  Ortaokulunda; bireysel farklılıklara önem veren geliştiren, öğrencinin beden, zihin, ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine rehberlik eden, modern öğretim yöntemlerini benimseyen bütüncül bir sistemle topluma iyi insan kazandırmayı hedefleyen bir ortaokul eğitimi verilir.Eğitim ve öğretim programı; öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak dinamik bir anlayışla yapılandırılır.

  Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, yenilikçi düşünebilen, evrensel bakış açısına sahip, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hayata ve bir üst eğitim kademesine hazırlanmasına olanak sağlayacak projelerle gerekli donanım kazandırılır.

LGS HAZIRLIK

  Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür, alternatif kaynak desteği sağlanır. Tam öğrenme stratejisi ve gelişimi takip edilir, pekiştirme ve tekrarlar sistemin önemli bir parçasıdır. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır, veli bilgilendirilmesi ve takibine önem verilir. Öğrenci, öğretmen veli ortak hedef tespit sistemi uygulanır.