Rehberlik Hizmetleri

 Gülnihal Eğitim Kurumları olarak bizler,öğrencilerimizin içindeki cevheri keşfetmek ve onların keşfetmelerinde cesaretlendirici ve yol gösterici olmak,kendini ifade edebilir, farklı düşünebilir,analitik düşünebilir kısacası kendini gerçekleştirerek hayaller kurup bu hayallerin peşinde koşabilen bireyler olmalarında rehberlik eden bir yaklaşım benimsiyoruz.

 Bireysel görüşmelerde ve grup etkinliklerinde söz konusu kriterler çerçevesinde rehber öğretmenimiz ve müşavirlik dahilindeki sınıf rehber öğretmenlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaşımız olan velilerimiz ile yine profesyonel ekibimizce planımız bir Rehberlik Takvimi dahilinde düzenli ve sürekli iletişim kuruyoruz.

Okulumuzdaki rehberlik faaliyetlerini kısaca;