İngilizce-Türkçe ve Dil Gelişim Atölyesi

   Doğru erken anadil eğitimi ve kültürel gelişim için kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmalarını kapsayan; dünya klasikleri, popüler çocuk edebiyatı ve masal kahramanları temalı kültür sunum atölye etkinlikleri yapılır.

  • Anadil edinim dönemine eş zamanlı erken yabancı dil öğrenimine yatkınlık kazandırılır, bilişsel gelişime katkı sağlanır.
  • 4 beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) gelişimlerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında Track Test ile takip edilmesi,
  • Yeni bir dil öğreniminde iletişim kurma becerisi ve dilin doğal akıcı kullanımının pekiştirilmesi için; Native Teacher rehberliğinde çeşitli araştırma tekniklerini kapsayan, grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren temalı öğrenme sistemi uygulanır.
  •  Üç boyutlu materyallerle proje sunumları yaptırılır, dönem sonuna İngilizce parodi ve müzikaller hazırlanır.

   Gülnihal Eğitim Kurumları yabancı dil öğretim programını anaokulundan sekizinci sınıfa kadar bütüncül bir planlama ile uygular.