SANAT BECERİLERİ

 

  Entelektüel, sosyal ve duygusal gelişimde sanat yeteneklerini destekleyen; erken yaşta sanatı tanıma, ilgi duyma, geliştirme ve sanat yetenek keşfi atölye çalışmaları yapılır.Temel sanat değerlendirme ölçeği ile süreç içerisinde öğrencilerin estetik algılarının zenginleşmesini hedeflenir. Öğrenciler, gözlemlerini soyut resim ve imgesel resimle ifade ederek, hem sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı yakalar, hem de soyut düşünme becerisi kazanır. Müzik, ritim, kukla ve hareket eşliğinde popüler çocuk edebiyatındaki tüm dil ve beceri düzeylerini interaktif oyunlarla oynama fırsatı yakalayacaklar, masal kültürümüzü öğrenecekler. Farklı sanat dallarını değişik teknikler kullanarak öğrenip, renklerin dünyasını keşfederler. Seramik hamurları, boyalar, kil ve keçe ile doğadaki farklı formları inceleyerek, kendi duygularını, özgün ifade biçimlerini oluştururlar. Belirlenen aylık temalar doğrultusunda farklı tasarımlar yaparlar.

  Görsel Sanatlar Eğitiminde; öğrencinin yaşamı, kişisel zevk ve hayal gücü algısıyla yorumlama, ifade etme kabiliyetlerini geliştiren atölye çalışmaları yapılır.Gülnihal kolejinde sanatın evrensel boyutuna önem verilir,üstün sanat yetenekleri keşfedilir, yıl içerisinde yapılan sanat çalışmaları kamuoyuna açık alanlarda sergilenerek bireysel öz güven desteklenir.

  Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynayan üç boyut algısını güçlendiren, el ve göz koordinasyonunu geliştiren geleneksel el sanatlarımızdan ebru, kil,  hat, tezhip ve minyatürü tanıma ve öğrenme atölye çalışmaları yapılır. 

Görseller