Astronomi ve Akıl Oyunları Atölyesi

   Farklı akıl oyunlarıyla kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak soyut somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinlikleri kazandırılır.