AKIL OYUNLARI

   

   Akıl oyunları dersimiz ile öğrencilerimizin hızlı düşünebilme,akıl yürütebilme,ipuçlarından yararlanabilme gibi becerilerini kullanarak zihinlerini açmayı,bilişsel becerilerini artırmayı,öğrenmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.Akıl oyunları,”Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayandığı için öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıracak zeka gelişimlerine,üreticiklerine ve akademik başarılarına katkı sağlamaktadır.

Görseller