AKIL OYUNLARI

   

  Akıl oyunları etkinliklerinde, öğrencilerimizin hızlı düşünme, akıl yürütme, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerilerini kullanarak zihinlerini açma, bilişsel becerilerini artırma, öğrenmelerini kolaylaştırma hedeflenir. Akıl oyunları atölye çalışmalarında;eğlenirken öğrenmeyi, öğrenirken düşünmeyi, düşünürken üretmeyi, üretirken başarılı ve mutlu olmayı yaşarlar. 

 

Görseller