Algoritma

  Gülnihal Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin 21.yy becerilerini erken kazanmaları ve bir üst sınıfa geçtiklerinde hazırbulunuşlu olmalarını önemsiyoruz. Üretkenlik, problem çözme, girişimcilik yönelimi gibi 21.yy becerilerinin temelinde algoritmik düşünme becerisi vardır. Bir sonuca varmak için adım adım izlenecek yola algoritma denir.  Algoritmik beceriyi küçük yaşlarda kazanan çocuklarda; problem çözme, alternatif çözüm yolları bulma gibi beceriler gelişir. Algoritma bilimsel, sosyal ve toplumsal pek çok alanda hayatımızın içinde yer almaktadır. Algoritmik düşünme becerisi, akış diyagramları ve işlem basamakları ile öğrencilere kazandırılır.

Algoritmanın Kazanımları

 • Algoritmanın tanımını yapar.
 • Algoritmaların niçin kullanıldığını kavrar.
 • Algoritmaların hayatımızda ki yerini öğrenir.
 • Problemi söyler.
 • Probleme çeşitli çözüm yolları önerir
 • En uygun çözüm yoluna karar verir.
 • Seçilen çözüm yolunu dener.
 • “Eğer” sorgusunu öğrenir.
 • Döngülerin çalışma mantığını öğrenir.
 • Akış diyagramı sembollerini öğrenir.
 • Algoritmasını akış diyagramı üzerinde yapmayı öğrenir.

   FlowTurk,Kümülüs Eğitimi (Yarı Kodlama) programlarını eğitimlerimizde kullanmaktayız.