kidZEP Modeli

KİDZEP MODELİ 

   Çocuğunuzun kendini gerçekleştirme yolculuğunda ilgi, merak ve ihtiyaç gibi çeşitli bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak;  Bilişsel ve Sosyal Yapılandırıcı öğrenme ve öğretim modellerinin benimsendiği KidZEP (Zenginleştirilmiş Eğitim Programı),  sarmal ve disiplinler arası bir yaklaşımla yapılandırılmış  Gülnihal Eğitim Kurumlarına özgü bir eğitim modelidir.Gülnihal Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu eğitim öğretim programlarında uygulanan kidZEP modeli; öğrencilerimizin sorgulamaya dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlar. kidZEP atölyelerinde edindikleri ruhsal, bedensel ve akademik alt yapı yeterlilikleri, hazırladıkları çok sayıda bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlik projeleri ile zenginleştirilir. İşlenen konuların ve proje temalarının gerçek hayattaki iz düşümleri yaşadıkları zamanın, mekanın ve çevrenin bizatihi içerisinde örneklendirilir. Gezi, uygulamalı ziyaretler, bilimsel incelemeler, ekolojik gözlemler ve spor sanat becerileri ile akademik kazanımlar pekiştirilir.

KİDZEP’İN EĞİTİM YAKLAŞIMI

   KidZEP’in  hedefi, öğrencilerin eğlenceli keşif ortamlarında yaşam boyu öğrenme meraklarını artırarak onların hayal gücü, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Programda, çocukların araç-gereç kullanarak fiziksel olarak aktif (hands-on) olmalarının yanı sıra, sorgulayarak ve argümanlar üzerinde tartışmalar yaparak zihinsel olarak da aktif olmaları (minds-on) esas alınmıştır. KidZEP, fen ve sosyal  bilimlerinin yanı sıra sanat gibi diğer disiplinlerin de ortak öğrenme becerileri ve tasarım süreçleri ile  zenginleştirilmiş, MEB okul öncesi ve ilköğretim eğitim programı kazanımlarının tümünü kapsayacak çeşitli öğrenme atölyelerinden oluşturulmuştur. Yapılandırılan bu atölye ortamlarının eğitim-öğretim yılı boyunca derslik olarak kullanılması amaçlanmıştır.

KİDZEP’İN AMAÇLARI 

  İnteraktif öğrenme ortamları sunan KİDZEP Bilim, Sanat ve Spor Akademisi yaklaşımında yaşam boyu öğrenme yoluyla bireyleri aydınlatma, bilimin yaygınlaşmasını sağlama, demokrasinin gelişimine katkı sunma gibi farklı bakış açısından hareketle, aşağıdaki genel amaçlar doğrultusunda yapılandırılmıştır:

 1. Çocukların öğrenme stilleri göz önüne alınarak farklı öğretim yöntemleri ve farklı temalı öğrenme ortamları ile yaşam becerilerini geliştirmek,
 2. Çocukların kendini, dünyayı keşfetmesini sağlayarak evrensel bir bakış açısı kazanmasını sağlamak,
 3. Çocuklara seçme özgürlüğü tanıyarak deneme-yanılma süreçlerinin başarıda önemli bir kriter olduğunu fark ederek kendine özgü çalışma fırsatlarını oluşturmalarını sağlamak,
 4. Öğretmen, veli ve öğrencilerle farklı temalı atölye ortamlarında çeşitli paylaşımlar gerçekleştirmektir.

KİDZEP KAZANIMLARI

 • Hayal Gücü, Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme
 • Özel Yeteneklerin Keşfedilmesi ve Geliştirilmesi
 • Ellerim ve Zihnim İşliyor (hands-on&minds-on)
 • Tam Donanımlı Öğrenme Atölyeleri
 • Öğrenmeyi Öğrenen Mutlu Bireyler
 • Liderlik ve Kariyer Planlama
 • Sosyal Becerilerin Gelişimi
 • Eğlenceli Keşif Ortamları
 • Milli ve Manevi Değerler
 • Evrensel Bakış Açısı