KİDZEP TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

KÜÇÜK KAŞİF'İN SEYİR DEFTERİ AÇILIYOR

Bilişsel ve sosyal yapılandırıcı öğrenme ve öğretim modellerinin benimsendiği KİDZEP ANAOKULU ATÖLYELERİ; okul öncesi çocukların, kendini gerçekleştirme yolculuğunda; ilgi, yetenek,  merak ve ihtiyaç gibi çeşitli bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan sarmal ve disiplinler arası bir yaklaşımla yapılandırılmış, okul öncesi zenginleştirilmiş, eğitim programı uygulama atölyeleridir.

  1.Farabi Mucitler Atölyesi: Her Yerde Bilim!

Bilimin, hayatın her alanında olduğunu kavrayacak ve birçok malzemeyle deney yapılabileceğini öğreneceklerdir.

  2.Ekoloji Atölyesi: Yeşil Dedektifler İş başında!

Doğaya bakmak ve doğayı görmek arasındaki farkı ayırt edecekler. Dokun, dene ve öğren ilkeleriyle, doğayı yaşayarak keşfedecekler, kendi bitkilerini yetiştirecekler.

  3.Mühendislik  Atölyesi:

Çeşitli materyallerle, yaşam alanlarındaki makineleri ve makinelerin işlevlerini yansıtan modelleri oluşturacaklar, teknik becerilerinin farkına varacaklar.

  4.Dede Korkut Atölyesi: Drama, Ritim, Kukla!

Müzik, ritim, kukla ve hareket eşliğinde popüler çocuk edebiyatındaki tüm dil ve beceri düzeylerini interaktif oyunlarla oynama fırsatı yakalayacaklar. Masal kültürümüzü öğrenecekler.

  5.Matematik ve Strateji Geliştirme Atölyesi:

Problem çözme, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini destekleyen, özel tasarlanmış ve üretilmiş etkileşimli oyun materyalleri ile günlük hayatta karşılaşacakları sorunları nasıl çözebileceklerini ve bu sorunlar karşısında hangi adımları takip etmeleri gerektiğini öğrenecekler.

  6.Picasso  Sanat Atölyesi:

Farklı sanat dallarını, değişik teknikler kullanarak öğrenecekler ve renklerin dünyasını keşfedecekler. Seramik hamurları, boyalar, kil ve keçe ile doğadaki farklı formları inceleyerek, kendi duygularını, özgün ifade biçimlerini özgürce ifade etmeyi öğrenirler. Belirlenen aylık temalar doğrultusunda farklı tasarımlar yaparlar.

  7.Evliya Çelebi Evrensel Bakış Atölyesi:

Ülkemizdeki ve dünyadaki farklı kültürleri tanıyacak, kendi öz kültürünün farkına vararak, milli, yerel ve manevi değerlerimizle, evrensel değerleri karşılaştırma fırsatını yakalayacaklar.

  8.Astronomi ve Uzay Atölyesi: Uzayı Tanıyorum, Evrende Dolaşıyorum!

Gece ve gündüz arasındaki farkları sorgulayarak, uzayı ve gezegenleri çeşitli animasyon, gösteri oyunları ve modellemelerle karşılaştırma fırsatını yakalayacaklar. Dünya, güneş ve ay arasındaki etkileşimi, güneş ve ay tutulmalarını ve gölge oluşumunu çeşitli gözlem ve drama çalışmaları yaparak öğrenecekler.

  9.Cook Kids Atölyesi: Minik Şefler Mutfakta!

Minik şefler çırparak, süsleyerek pişirecek, kendi becerileri ile zevklerine uygun birbirinden leziz tatlar oluşturarak mutfak kültürümüzü öğrenecekler. Sağlıklı, organik beslenmenin önemini kavrayarak yapay ve hazır gıdaların zararlarını tanıyacaklar.

  10.Marketim Atölyesi: İhtiyaçlarımı Biliyor, Paramı Doğru Harcıyorum!

Alışveriş kültürüyle tanışan,  ihtiyaçlarını doğru tespit edebilen bilinçli bir tüketici olarak, fırından ekmek, manavdan meyve, kasaptan et almayı öğrenecekler.

  11.İnşaat Atölyesi: Küçük Mimarlar İnşaatta!

Yapıların temel unsurlarını oluşturan beton, kolon, kiriş, duvar ve bağlantı sistemlerini temsili materyallerle tanıyacaklar.  İnşa etme ve onarma teması üzerine kendi hayal güçlerini kullanarak bir yapı oluşturmaya çalışacaklar.

  12.Trafik, Tamir ve İlk Yardım Atölyesi : Kurallara Uy, Kırmızıda Dur!

Trafik kurallarına uyulmaması halinde yaşanan karmaşayı, karşılaşılan tehlikeyi dramatik kurgu oyunlarla yaşayarak kavrayacaklar. Araçlarına yakıt alacak, lastik değiştirecek, kendi el aletleri ile tamir yapma becerisi kazanacaklar.  İlk yardımın önemini, basit önleyici tedbirleri öğrenecekler. Toplu taşım araçlarında uyulması gereken kuralları ilgili araç gereçlerle uygulamalı yaşayacaklar.

  13.Mini Klinik Atölyesi: Büyüyünce Doktor Olcam!

Muayene edip, temsili ameliyat yapacaklar, tansiyon ölçüp iğne vuracaklar; hastane, doktor ve ilaç fobisini yenecekler. Hastalıkları, hasta haklarını ve hastane kurallarını öğrenecekler. Hastalanmadan önce sağlığın önemini kavrayacaklar.

  14.Müzik Atölyesi: Ritim, Dans, Doğru Müzik!

Orff tekniği kullanılarak dans, müzik, vücut ve hareket birlikteliğini sağlayacak etkinliklerle ritim duygusu geliştirilir. Müzikal yönden gelişim; insanı, toplumu, yaşamı sevmeyi öğretecek. Müzikle harekete geçen beyin sayesinde duygusal, sosyal, fiziksel, bilişsel gelişim sağlanacak. Enstrüman kullanmayı taklit, doğaçlama ve keşif yöntemiyle öğrenerek, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtabilecek. Kendi öz müziğini tanıyacak, müziğin evrenselliğini kavrayacak.

  15.Wall Street Atölyesi:

Native Öğretmenler eşliğinde öğrenilen dilin tekrarlanması, kullanılması ve pekiştirilmesi amaçlı bir çok inilizce şarkı ve mini drama etkinlikleri yapılır, çizgi film izlenir.

  16.Spor Atölyesi: Afacanlar Havuzda!

Yüzme, Jimnastik ve Tenis branşlarında; temel jimnastik, beden-zihin-nefes üçlüsü, esneklik ve koordinasyon geliştirmeleri, okçuluk, binicilik, atıcılık ve güreş gibi ata sporlarını tanıma ve öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilir. Vücut kaslarının gelişiminin desteklenmesi için yüzme öğrenilir, eğlenceli kapalı yüzme havuzu etkinlikleri yapılır.

 KİDZEP Atölye Eğitiminde; yaşam alanları, ileri dönem eğitim-öğretim sürecinin temelleri, ders tasarımlarıyla öğrencilerimize bilgiyi keşfetme, okulu ve öğrenmeyi sevme, kendini ifade edebilme becerileri kazandırılır. Temel eğitim ve beceri bilgileriyle donanımlı bir şekilde daha sonraki eğitim yaşamına hazırlanmaları sağlanır.

 Anaokulmuzda çoklu zeka yaklaşımıyla çeşitli zeka türlerinde temel becerileri kazanmış olarak bir üst seviyeye geçen öğrencilerimiz,  eğitimlerinin diğer aşamalarında bu kazanımların özgüvenini hissederler. Bu günden yarınlara güvenle adım atmaları gelecek eğitim öğretim süreçlerinin sağlam temellerini oluşturur.

Görseller