GÜLNİHAL kidZEP ANAOKULU

   Gülnihal  Eğitim Kurumları; eğitim öğretimi, anaokulundan lise aşamasına kadar bir bütün halinde disiplinler arası sarmal ve inovatif bir yaklaşımla planlar.Okul öncesi eğitimiyle başlayan akademik destekli kidZEP tasarım ve beceri öğretimi daha sonraki eğitim ve yaşam basamaklarının güçlü temellerini oluşturur. Erken çocukluk döneminde, farkındalığa ve hazır bulunuşluğa imkan sağlar.kidZEP destekli eğitim, çocuklarımızın yaşam biçiminin, bireysel tercihlerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir ekosistem içerisinde gelişimini sağlar. Çevreye ve dünyaya olan bakış açılarının merkezine, kendi öz kültürünü yerleştirir.  

   Gülnihal  Anaokulunda kidZEP eğitimi, kidZEPAtölyeleri modeli çerçevesinde şekillenmiş bir eğitim öğretim sistemi uygulanır.

   kidZEP Atölyeleri:

      

Görseller