DEĞERLER EĞİTİMİ

 

 Gülnihal Anaokulu olarak,sevgi,saygı,hoşgörü,sorumluluk,vatan sevgisi,yardımlaşma ve paylaşma değerlerine sahip ve bu değerleri benimseyen örnek nesiller yetiştiriyoruz.
 Anaokulun kazanılan değerlerin kalıcı olması,diğer dönemlere temel oluşturması ve gelecek yaşamı etkilemesi nedenlerinden dolayı değerler eğitime okul öncesi dönemde başlıyoruz.İnsani değerlerin özümsenmesi ve değerlerin yaşama adapte edilmesi,bulunduğumuz yüzyılda oldukça önem arz etmektedir. Formal eğitimin ilk basamağı olan anaokulunda bu değerlerin benimsenmesi oldukça önemlidir.
  Bu çerçevede araştıran,sorgulayan,ilkeli,dengeli ve duyarlı düşünebilen bir özbenlik yapılanması için Kuranı,manevi ve milli perspektiften geliştirdiğimiz “DEP” ( Değerler Eğitimi Programı) uygulamasından faydalanılmaktadır.