KİDZEP MODELİ

    KİDZEP Modeli: Çocuğunuzun kendini gerçekleştirme yolculuğunda ilgi, merak ve ihtiyaç gibi çeşitli bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak;  Bilişsel ve Sosyal Yapılandırıcı öğrenme ve öğretim modellerinin benimsendiği KidZEP (Zenginleştirilmiş Eğitim Programı),  sarmal ve disiplinler arası bir yaklaşımla yapılandırılmış  bir eğitim modelidir.

     KİDZEP ’in Eğitim YaklaşımıKidZEP’in  hedefi, okul öncesi çocukların eğlenceli keşif ortamlarında yaşam boyu öğrenme meraklarını ateşleyerek onların hayal gücü, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Programda, çocukların araç-gereç kullanarak fiziksel olarak aktif (hands-on) olmalarının yanı sıra, sorgulayarak ve argümanlar üzerinde tartışmalar yaparak zihinsel olarak da aktif olmaları (minds-on) esas alınmıştır.KidZEP, fen ve sosyal  bilimlerinin yanı sıra sanat gibi diğer disiplinlerin de ortak öğrenme becerileri ve süreçleri ile  zenginleştirilmiş  ve MEB okul öncesi eğitim programı kazanımlarının tümünü kapsayacak çeşitli öğrenme atölyeleri oluşturulmuştur. Yapılandırılan bu atölye ortamlarının eğitim-öğretim yılı boyunca okul öncesi derslikleri olarak kullanılması amaçlanmıştır.

   KİDZEP ’in Amaçları: İnteraktif öğrenme ortamları sunan kidZEP Bilim, Sanat ve Spor Akademisi yaşam boyu öğrenme yoluyla bireyleri aydınlatma, bilimin yaygınlaşmasını sağlama, demokrasinin gelişimine katkı sağlama gibi bakış açısından hareketle, aşağıdaki genel amaçlar doğrultusunda yapılandırılmıştır:

 1. Çocukların öğrenme stilleri göz önüne alınarak farklı öğretim yöntemleri ve farklı temalı öğrenme ortamları ile yaşam becerilerini geliştirmek,
 2. Çocukların kendini, dünyayı keşfetmesini sağlayarak evrensel bir bakış açısı kazanmasını sağlamak,
 3. Çocuklara seçme özgürlüğü tanıyarak deneme-yanılma süreçlerinin başarıda önemli bir kriter olduğunu fark ederek kendine özgü çalışma fırsatlarını oluşturmalarını sağlamak,
 4. Öğretmen, veli ve öğrencilerle farklı temalı atölye ortamlarında çeşitli paylaşımlar gerçekleştirmektir.

     KİDZEP NE KAZANDIRIR?

 • Hayal Gücü, Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme
 • Özel Yeteneklerin Keşfedilmesi ve Geliştirilmesi
 • Ellerim ve Zihnim İşliyor (hands-on&minds-on)
 • Tam Donanımlı Öğrenme Atölyeleri
 • Öğrenmeyi Öğrenen Mutlu Bireyler
 • Liderlik ve Kariyer Planlama
 • Sosyal Becerilerin Gelişimi
 • Eğlenceli Keşif Ortamları
 • Milli ve Manevi Değerler
 • Evrensel Bakış Açısı