KİDZEP ATÖLYELERİ

 

1. MUCİTLER EKOLOJİ ATÖLYESİ: Dikkat etme, Soru sorma, merak, gözlem, araştırma inceleme ve keşfetme etkinlikleri gerçekleştirilir. Yaşam gerçeklerini tanırken çevre farkındalığı oluşturulur. Doğada bitki ve hayvan yaşam döngülerini tanırken, ekolojik yaşamda bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirilir.

2 .ASTRONOMİ AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ: Farklı akıl oyunlarıyla kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak soyut somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinlikleri kazandırılır.

3. STEM ATÖLYESİ:Düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirerek öğrencinin zihinsel potansiyelini en üst seviyede kullanması sağlanır. Ekip çalışmaları ve takım oyunu ile sosyal gelişim desteklenir.

4.YAŞAM BECERİLERİ MESLEKLER ATÖLYESİ: Bilmenin tasarlama ve üretim ile beceriye dönüştüğü özgün beceri çalışmaları yapılır. Erken dönem temel becerileri gerçek yaşamla, çevre ve meslek bilinciyle buluşturan atölye etkinlikleri yapılır. İleri dönem temel yaşam alanları ve meslekler hakkında bilgi sahibi olunur.

5.GÖRSEL SANATLAR TASARIM ATÖLYESİ: Erken yaşta sanatı tanıma ve ilgi duyma etkinlikleri, erken sanat yetenek keşfi ve geliştirilmesi, entelektüel, sosyal ve duygusal gelişimde sanat yeteneklerini destekleyen atölye çalışmaları yapılır.

6.TÜRKÇE İNGİLİZCE DİL GELİŞİM ATÖLYESİ: Doğru erken anadil eğitimi ve kültürel gelişim için kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmalarını kapsayan; dünya klasikleri, popüler çocuk edebiyatı ve masal kahramanları temalı kültür sunum atölye etkinlikleri yapılır. Anadil edinim dönemine eş zamanlı erken yabancı dil öğrenimine yatkınlık kazandırılır, bilişsel gelişime katkı sağlanır. 4 beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) gelişimlerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında Track Test ile takip edilmesi, yeni bir dil öğreniminde iletişim kurma becerisi ve dilin doğal akıcı kullanımının pekiştirilmesi için; Native Teacher rehberliğinde çeşitli araştırma tekniklerini kapsayan, grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren temalı öğrenme sistemi uygulanır.Üç boyutlu materyallerle proje sunumları yaptırılır, dönem sonuna İngilizce parodi ve müzikaller hazırlanır.

Gülnihal Eğitim Kurumları yabancı dil öğretim programını anaokulundan sekizinci sınıfa kadar bütüncül bir planlama ile uygular.

7.SPOR,MÜZİK,DRAMA ATÖLYESİ: Fiziksel, motor, bilişsel, ve sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerini destekleyici spor ve ritm etkinlikleri ve olimpik spor branşlarını tanıma, bireysel ve takım sporu etkinlikleri yapılır. Erken spor beceri keşfi ve bireysel yetenek geliştirme atölye çalışmaları gerçekleştirilir. Yüzme, Jimnastik ve Tenis  branşlarında; temel jimnastik, beden-zihin-nefes üçlüsü, esneklik ve koordinasyon geliştirme çalışmaları yapılır. Okçuluk, Binicilik,Atıcılık ve Güreş gibi ata sporlarını tanır ve öğrenirler. 

Alman besteci ve eğitimci Carl Orff’un, Orff Schulwerk yaklaşımı ile dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğini sağlayacak yaşam ritimleri öğretimi ve Türk müziği erken tanıma atölye etkinlikleri uzman branş öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.

8.EVRENSEL BAKIŞ VE MİLLİ MANEVİ DEĞERLER ATÖLYESİ: Toplumsal ve evrensel değerlere karşı bilinç ve farkındalığı arttırmada yaş özelliklerine uygun algı ve beceri kazandıran atölye çalışmaları yapılır. Bireyin, ailenin ve toplumun sahip olduğu değerleri milli, manevi ve kültürel farkındalıklarla pekiştirme hedeflenir. Vatanseverlik, yardımseverlik, sorumluluk, adalet, merhamet, zerafet ve diğergamlık değerlerini yaşayan değerlerler kılma etkinlikleri,milli ve yerli değer merkezli toplumsal ve evrensel bakış açısı kazandırma etkinlikleri,alanında uzman sahip branş öğretmeni tarafından yapılmaktadır.