EKOLOJİ

  

 Dikkat etme, Soru sorma, merak, gözlem, araştırma inceleme ve keşfetme etkinlikleri gerçekleştirilir. Yaşam gerçeklerini tanırken çevre farkındalığı oluşturulur, doğaya bakmak ve doğayı görmek arasındaki farkı ayırt edilir. Doğada bitki ve hayvan yaşam döngülerini tanırken, ekolojik yaşamda bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirirler.

 

Görseller