AKIL OYUNLARI

 Akıl oyunları etkinliklerinde, öğrencilerimizin hızlı düşünme, akıl yürütme, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerilerini kullanarak zihinlerini açma, bilişsel becerilerini artırma, öğrenmelerini kolaylaştırma hedeflenir. Akıl oyunları atölye çalışmalarında;eğlenirken öğrenmeyi, öğrenirken düşünmeyi, düşünürken üretmeyi, üretirken başarılı ve mutlu olmayı yaşarlar.