Bilim Kültür ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

 Eğitim öğretim faaliyetlerimizde akademik başarılarımızın sosyal izdüşümlerine önem veririz. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizde öğrencilerimizin yaşamın her alanında duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları hedeflenir. Kişisel bilgi, beceri ve başarının sosyal faydacı anlayışla bireyin toplumsallaşmasına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanır.  Toplumsal sorunlara karşı duyarlı, toplumu ilgilendiren konularda millet bilinci ile hareket eden öz güveni yüksek birey olmaları sağlanır.

 Gerçekleşen Projelerimizden Bazıları;

            MEB Onaylı "Türkiye Geneli İlkokullar ve Ortaokullar Arası Çizgi İzleyen Robot Yarışması"

           “Fidanlar Fidan Dikiyor, Afrin Şehitleri Ankara’da Yaşıyor”  

          “Osmanlıda Bilim Kültür” Temalı Festival 

          “Benim Yörem, Güzel Ülkem Türkiyem” Temalı Festival

          “Kardeş Okul” ve “Türkmen Kardeşlerimize Yardım”  

Görseller