PDR Hizmetleri

Gülnihal okullarında her öğrencinin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimi PDR öğretmenleri tarafından birebir takip edilir. Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında veliler ile etkin ve sürdürülebilir bilgi paylaşımı ve süreç takibi yapılır. Öğrenci başarı ve gelişim takibi hakkında veli-idare, veli-öğretmen, veli-öğrenci takip sistemi uygulanır. Takip sürecinde sınıf öğretmenleri; veli, öğrenci ve öğretmen koordinasyonu sağlayarak, velinin aktif olarak sürece dahil olmasını ve bilgilendirilmesini gerçekleştirir. Haftalık ders programına ek olarak öğrencinin ihtiyacına göre ek LGS çalışmaları planlanır, veli takibine önem verilir. LGS hazırlığında öğrenci, öğretmen, veli ortak hedef tespit sistemi uygulanır.