ORTAOKUL DİL EĞİTİMİ

  Gülnihal Eğitim Kurumları MEB müfredatı ile birlikte “Yeni Bir Dil Yabancı Dil” özgün öğretim programını kurumlarında uygular.Gülnihal Eğitim Kurumları yabancı dil öğretim programı, anaokulundan sekizinci sınıfa kadar yeni bir dili sarmal disiplin ile vermeyi hedefler. Anaokul ve ilkokulda öğrencilerimizin İngilizce öğrenim düzeyleri dil gelişim yeterlilik testleri ile ölçülmektedir.  Doğal dil öğrenim yöntemleri ile edinilmiş konuşma becerileri anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz tarafından takip edilmektedir.  Ortaokul öğrencilerimizin sahip oldukları 4 beceri  (okuma, yazma, konuşma, dinleme)  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında öğrencilerimizin dönem boyunca sağladıkları başarı ve öğrenme düzeylerini belirleyen Track Test sınavı ile takip edilmektedir.

5.Sınıf:5.sınıflarımız dil eğitiminde hazırlık eğitimi uygulaması yaptığımız 2.kademedeki sınıflarımızdır.Speaking dersleri ve Grammar dersleri eşit yoğunlukta yapılmaktadır.

6.7.ve 8.sınıflar:5.Sınıfta öğrenilmiş 4 beceriyi(yazma,konuşma-okuma,dinleme) geliştirmesi hedeflenir ve sağlanmaktadır. Ayrıca Liseye Giriş Sınavları(LGS) için extra dersler verilmektedir.

Görseller