MİLLİ MANEVİ DEĞERLER EĞİTİMİ

   Öğrencilerimizin; Milli ve Manevi değerler noktasında bilinçli, sorgulayan, araştıran ve toplumun değer yargılarına saygılı, sorumlu bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. İnanç, yerel değerler ve öz kültür farkındalığı ile evrensel bakış açısı kazandırılır. Hür, özgün ve bilimsel düşünebilmeleri desteklenerek insanlık gelişiminde rol sahibi olmaları özendirilir.

Görseller