İNGİLİZCE EĞİTİMİ

  Yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından öğretilir. Yabancı dil eğitiminde öğrencinin yabancı dili etkin kullanımı hedeflenir. Uluslararası akreditasyona sahip dil öğretim sistemleri ile ortak İngilizce dil öğrenim projeleri yürütülür. Doğal dil öğrenim yöntemleri ile edinilmiş konuşma becerileri anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz (Native Teacher) tarafından geliştirilir. Öğrencilerimizin sahip oldukları 4 beceri  (okuma, yazma, konuşma, dinleme) gelişimleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı CEFR kapsamında öğrencilerimizin dönem boyunca sağladıkları başarı ve öğrenme düzeylerini belirleyen Track Test ile takip edilmektedir.Gülnihal Eğitim Kurumları yabancı dil öğretim programını anaokulundan sekizinci sınıfa kadar bütüncül bir planlama ile uygular. 

YABANCI DİL ÖĞRENİM PROJELERİMİZ

  Yeni bir dil öğreniminde iletişim kurma becerisi ve dilin doğal akıcı kullanımının pekiştirilmesi için; çeşitli araştırma tekniklerini kapsayan, yabancı dil öğreniminde grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren temalı öğrenme sistemi uygulanır. Üç boyutlu materyallerle proje sunumları yaptırılır Öğrencilerimiz dönem sonunda İngilizce parodi ve müzikaller hazırlar.

 

Görseller