GÜLNİHAL'DE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

  Öğrencilerimizin bilişsel ve sosyal gelişimleri doğrultusunda bilişim dünyasını ve teknolojisini tanımaları, öğrenmeleri ve yeni ürün ortaya çıkarmaları sağlanır. Yaşam alanlarında “F şıkkını” aramalarını, bulmalarını kolaylaştıran bilişim teknolojileri ve yazılımları öğretilir.

  Hayatı kolaylaştıran yeni icatlar için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, inovatif gelişim ve değişime uyum sağlayabilmeleri hedeflenir. Dünyadaki robot ve yapay zeka teknolojilerinin gelişim ve kullanım süreçlerini tanımalarını sağlayıp, yapay zekaya ilgi duymalarını ve hayal etmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenir. Bilişim teknolojisini; öğrenme, doğru ve faydacı kullanma, insanlığın yararına üretme bilinci kazandırılır.

Robotik Kodlama eğitimi almış bireylerde;

 • Algoritmik düşünme becerisi gelişir.
 • Yaratıcı düşünme becerisi gelişir.
 • Tüketmeye değil, üretmeye endeksli bireyler olurlar.
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilirler.
 • Girişimcilik duygusu kazanırlar.
 • Bilgiye doğru kaynaktan ulaşırlar.
 • Merak ve hayal güçleri gelişir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif kullanıcısı olurlar.
 • Proje planlama ve yürütme becerisi kazanırlar.
 • İşbirlikli öğrenme ortamlarına katılıp, grup çalışma becerisini kazanırlar.
 • İş hayatına atıldıklarında hep bir adım önde olurlar.

Görseller