GÜLNİHAL SANAT OKULU

Görsel Sanatlar Atölyesi:Gülnihal koleji olarak görsel sanatlar eğitiminde, öğrenci yorum ve algılama kabiliyetini yetenekleri paralelinde geliştirir. Öğrenciler estetik kaygıyı artırabilme adına temel sanat değerlendirme ölçeği bilgileriyle süreç içerisinde eğitim alır. Gözlemlerini, izlenimlerini soyut resim ve imgesel resim ile ifade eder. Gülnihal kolejinde yeteneklerin ortaya çıkarılması sağlanır. Yıl içerisinde yapılan tüm çalışmaların sergilenmesi ile kendilerine güven kazanmalarını ve sanatın evrensel boyutunu görmelerini sağlarız.
 
Ebru Atölyesi:Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynayan geleneksel el sanatlarımızdan olan ebru eğitimine Gülnihal koleji olarak önem veriyoruz. Büyük milletimizin usta sanatkarları elinde nesilden nesile devrederek gelen geleneksel sanatlarımızın korunmasının önemini öğrencilerimize ebru eğitimi ile aktarıyoruz. Ebru sanatının amacı kağıt süslemektir bizde atölyelerimizde her öğrencimizin bireysel şekilde amacına uygun çalışma yapmasını sağlıyoruz.
 
Kil Atölyesi:Plastik sanatın dallarından olan kil atölyemizin öncelikli amacı öğrecilerimizde el ve göz koordinasyonunu geliştirmektir. Üç boyutluluk kavramının benimsenmesi için atölyemizde çalışmalarımıza önem ve ağırlık veririz. Kil atölyemizin kişisel gelişime katkısını göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin olaylara tek açıdan bakmayı kaldırması atölyemizin hedefleri ve amaçları arasındadır.

Görseller