After School Programı

 

  Gülnihal Eğitim Kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine bağlı olarak ders dışı etkinlikler yapılmaktadır.  Öğrencilerimizin ilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda onların istedikleri kulübe katılım sağlamalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin yeni yetenekler keşfedip, farklı yaş gruplarından arkadaşlarıyla toplantılar yapmaları ve etkili zaman geçirmeleri esas alınarak kulüp faaliyetlerine özen gösterilmektedir. Sosyallik kavramı temel alınarak tek bir kulüple sınırlı kalmamaları, istediklerinde diğer kulüplerin faaliyetlerine de katılabilecekleri algısı oluşturulmuştur. Okulumuzda her öğrencinin en az bir sosyal etkinliğe katılması ve bunu kulüp faaliyeti olarak benimsemesi gerekmektedir. Öğrencilerin bağlı oldukları kulüplerin hem okul içi hem de okul dışı faaliyetleri bulunmaktadır. Sadece okul içi faaliyetlerle sınırlı kalmamaktadır. Öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda mevcut kulüplerin yanına ekstra olarak yeni kulüplerde açılması önerileri okul rehber öğretmenine söylenmektedir. "Aktif Yaşam Sosyal Hayat" ilkesi benimsenerek öğrencilerin sosyal yaşamda aktif rol oynamalarına katkı sağlanmaktadır.